Vleersteeg - Vlaardingen in beeld en verhaal

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

1949
Stadsarchief
Vleersteeg is een straat in Vlaardingen centrum. Herkomst onbekend.
Kroniek van Vlaardingen
1913
Op 6 augustus 1913 stond er in de Nieuwe Vlaardingse Courant een kort berichtje over een Vlaardingse muntschat. Bij het afbreken van een oud huis aan de Vleersteeg had men 93 zilveren munten gevonden.

Na onderzoek bleek het te gaan om 15e- en 16e-eeuwse munten. Mogelijk werd het geld vóór of in 1574, in welk jaar Vlaardingen grotendeels afbrandde, verborgen door de bewoner en/of eigenaar van het pand. In 1991 bleken er van de oorspronkelijke vondst nog maar 78 munten over. Deze zijn alle opgenomen in de collectie van het Vlaardings Archeologisch Kantoor.
Geschiedenis van Vlaardingen
Lees ook: De Balder
1949
Stadsarchief
1949
Een felle brand, gepaard gaande met ontploffende oliedrums, verwoest de opslagplaats van de oliehandel 'Technoza' aan de Vleersteeg, gevestigd in het oude pand 'De Raap'. De foto toont de verwoesting aan de achterzijde van het pand aan de Wijnstraat. Buurvrouwen kijken belangstellend toe: "Meid, meid toch, wat erg!"

Een stukje Oud-Vlaardingen Verbrand.

Er is een olieopslagplaats verbrand, maar met die olieopslag is Vlaardingen een van haar oudste panden kwijt geraakt. In 1665 bouwde de familie Raap in de Vleersteeg een woning. In de gevel liet men een knolraap aanbrengen, die er tot aan de brand in heeft gezeten. Van de huidige bebouwing was toen natuurlijk nog niets te zien. De gebouwen op de markt waren er nog niet, er was geen Pepersteeg en het huisje stond dan ook geheel vrij.

De Familie Raap was in goeden doen en woonde daar op een voorname plaats. Later is de familie verhuisd naar Amsterdam of Haarlem. In Haarlem heeft een familielid nog een hof gesticht, dat "Rapenburg" werd genoemd. Naar men zegt is de woning aan de Vleersteeg ambstwoning voor de burgemeester geworden. Vlaardingen heeft niet veel oude gebouwen en het daarom dubbel erg, dat dit pand is verbrand. Wij vernamen nog dat het pand op de monumentenlijst staat en dat er plannen zijn het te restaureren, daar het de laatste tijd in verval was geraakt.
Geschiedenis van Vlaardingen / Rotterdams Parool
1951
Nieuwe bakkerij

Op het gebied van broodbakkerij is Vlaardingen thans een modern ingericht bakkerijpand rijker geworden en wel aan de Vleersteeg, waar de N.V. Den Boer en V.d. Houwen dinsdagmiddag een nieuwe bakkerij heeft geopend. Dinsdagmiddag is dit bedrijf officieel in gebruik genomen.

Van Bijgaande foto is niet bekend of de datum van de foto klopt met de opening. Is in onderzoek bij "Geschiedenis van Vlaardingen".


Rotterdams Parool
+/- 1930
Stadsarchief
Kijk ook: Vlaardingse molens

1953
Blijkbaar is de nieuwe bakkerij van N.V. den Boer en V.d. Houwen geen lang leven beschoren, zoals hieronder is opgetekend.

Aankoop van panden door de gemeente.

Namens de eigenaren, de erven C.M. van Dalen en consorten, wordt aan de gemeente te koop aangeboden de aan de Smalle Havenstraat/hoek Vleersteeg gelegen percelen, bestaande uit een winkel, een woning, een bakkerij en een wagenloods. Deze percelen, met een gezamelijke oppervlakte van 282 ca., zijn gelegen binnen het goedgekeurde bestemmingsplan der gemeente en kunnen derhalve worden aangekocht om uitvoering aan dat plan te geven. Burg. en Weth. stellen de gemeenteraad voor te besluiten tot aankoop van de hierboven genoemde panden.
Rotterdams Parool
Free counters!
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu