Vlaardingers rond 1900 - Vlaardingen in beeld en verhaal

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Op deze pagina vind u foto's van inwoners van Vlaardingen rond 1900. Wellicht wel foto's van uw voorouders of familie.
Museum Vlaardingen
Omstreeks 1890 was het dagelijks lezen van de krant nog zeker geen gemeengoed. Niet iedereen kon zich dat ook veroorloven. Wie toch op de hoogte wilde blijven van het dagelijkse nieuws nam daarom zijn toevlucht tot een opmerkelijk fenomeen: het courantiersabonnement, een voorloper van de tegenwoordige leesportefeuille.

Bij zo'n abonnement huurde men voor een beperkte tijdsduur de krant van een 'courantenverhuurder'. De abonnee die het meeste kon of wilde betalen kreeg de krant als eerste. Daarna werd het blad opgehaald en bezorgd bij de volgende lezer. Dat kon al na een paar uur zijn. Op die manier bleven de kosten voor de lezer laag, vooral als hij aan het einde van de rit zat.
Museum Vlaardingen
In 1872 wordt de Nieuwe Waterweg wordt geopend en dat betekent ook voor Vlaardingen een enorme verbetering. De eerste die profiteert is de Vlaardingse visserij. Het nieuwe kanaal en de introductie van de "logger", een nieuw type zeilschip speciaal voor de haringvangst, spelen in het voordeel van Vlaardingen, dat uitgroeit tot de belangrijkste haringhaven van Nederland. Innovaties als katoenen visnetten (rond 1870) en de stoomlogger (1896) hebben een verdere intensivering van de visserij tot gevolg.

Nu de grootste schepen de stad kunnen bereiken, komt deze ook in de belangstelling als vestigingsplaats voor watergebonden industrie. In 1870 wordt aan de Oosthavenkade een stoomnettenmakerij gebouwd, in 1874 begint Stoommeelfabriek "De Maas" aan de Westhavenkade de productie en na 1877 ontstaat uit een boterfabriek de melkfabriek "Hollandia", die zich hierna sterk uitbreidt. Ook op visserijgebonden nijverheid, zoals visverwerkingsbedrijven, rederijen en kuiperijen, oefent de haven aantrekkingskracht uit. Rederijen van elders vestigen zich eveneens in Vlaardingen. Aan de noordzijde van de kade van de Buitenweide wordt een tweede touwslagerij ingericht. In 1891 wordt Vlaardingen eindelijk ook met het Nederlandse spoorwegnet verbonden. De nieuwe spoordijk neemt tevens de rol van waterkering over van de oude Maasdijken.
Lees ook: Mr. L.A. Kesperweg

Free counters!
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu