Station's - Vlaardingen in beeld en verhaal

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Geschiedenis     Stations     Materieel     Ongevallen     Verhalen     Beeld & Geluid
Schiedam
Geschiedenis van de Hoekse lijn, Station Schiedam
Het beginpunt van de spoorlijn in Schiedam was het station Schiedam. Vanaf 25 mei 1967 kreeg Schiedam de nieuwe stationsnaam “Schiedam-Rotterdam West”. Deze naamsverandering lag gelegen in het feit dat de internationale sneltreinen van en naar Hoek van Holland nu via de verbindingsboog bij Diergaarde Blijdorp liepen en deze treinen niet meer in Rotterdam-C stopten. Na het opheffen van de internationale treinen op Hoek van Holland werd per 24 mei 1998 de stationsnaam wederom gewijzigd in Schiedam Centrum. Hier mee was er weer een era op het spoor afgesloten.
Geschiedenis van de Hoekse lijn, Schiedam Nieuwland
Het station Schiedam Nieuwland is geopend op 1 juni 1975 als voorstadshalte aan de Hoekse Lijn en genoemd naar de gelijknamige Schiedamsewijk Nieuwland. Deze wijk is verbonden met het Rotterdamse metronet door het ondergrondse metrostation Parkweg, al ligt dit metrostation op geruime afstand van het treinstation. Op het station was ook overstapgelegenheid op de RET tramlijnen 21 en 24 en buslijn 51 (niet 's avonds en niet op zon- en feestdagen). Ook deze halte ligt op enige afstand: vroeger lag hij onder het station maar met de komst van de Citades-trams moest hij naar het noorden worden verlegd. Daarmee liggen deze gecombineerde bus- en tramhaltes recht tegenover het Vlietland Ziekenhuis. Dit ziekenhuis is een combinatie van de Schiedamse ziekenhuizen met het Vlaardingse Holy-Ziekenhuis. Station Schiedam Nieuwland ligt op loopafstand van dit ziekenhuis en het Politiebureau
Geschiedenis van de Hoekse lijn, Vlaardingen oost
Na Station Schiedam gaat het over de Poldervaartbrug bij de “Vijf Sluizen” naar het op 17 augustus 1891 in het buitengebied van Vlaardingen-Ambacht gebouwde eiland Station “Schiedamsedijk”. In de begintijd van het spoor was de Schiedamschedijk de primaire noordelijke zeewering tussen Rotterdam en Hoek van Holland. Deze zeedijk mocht onder geen enkele voorwaarde onderbroken of ondergraven worden. De Schiedamschedijk was tevens onderdeel van de doorgaande hoofdroute Rotterdam-Westland-Hoek van Holland. Deze zeewering zal voordat de trein in Hoek van Holland arriveert,nog een maal in Vlaardingen en Maassluis gekruist worden.

Na 1917 veranderde de naam van station Schiedamschedijk in die van Vlaardingen-Oost. Door het toegenomen wegverkeer was de overweg met het station een sta in de weg geworden. In 1954 werd een begin gemaakt met de sloop en vervanging van de overweg en het oude station.

Het huidige station Vlaardingen Oost werd in 1956 in gebruik genomen en was een ontwerp van K. van der Gaast. Dit stationsgebouw was de eerste in een serie gebouwen van Van der Gaast die -hoewel verschillend- wel sterke overeenkomsten hebben. Denk hierbij aan de geelkleurige bakstenen en de brede geribbelde dakranden en luifels. Ook de zogenoemde "Kwaaitaal elementen", die Van der Gaast voornamelijk voor de plafonds gebruikte, waren hier voor het eerst aanwezig. Zowel het stationsgebouw als het perrongebouw zijn aan de buitenzijde nog nagenoeg helemaal in originele staat.
Geschiedenis van de Hoekse lijn, Vlaardingen centrum
Station Vlaardingen, is net als  station Maassluis, een Waterstaat stationklasse lll  in gebouwd in een neo-renaissance stijl. Het huidige station dateert uit 1912 en is een ontwerp van C. Douma. Het verving het stationsgebouw uit 1891, dat na voltooiing van het nieuwe station werd afgebroken. Het station heeft een eilandperron met een overpad over het noordelijke spoor.

Het station beschikt over een rangeerterrein aan de zuidzijde, waar regelmatig goederentreinen van en naar de Vlaardingse industrie gerangeerd. Maar er hebben ook altijd sporen aan de voorzijde gelegen. Waar nu het blik voor de supermark geparkeerd staat stonden de gedekte en gesloten wagens die bestemd waren voor afhandeling aan de vG&L loods
Geschiedenis van de Hoekse lijn, Vlaardingen west
Na de annexatie in 1941 van de gemeente Vlaardinger-Ambacht door de gemeente Vlaardingen opende dit nieuwe perspectieven voor de door de gemeente Vlaardingen zo gewenste stadsuitbreiding. Hiervan was de Westwijk een onderdeel.  Alvorens met de bouw van de Westwijk kon worden begonnen moest de grond met zand worden opgehoogd. Dit ophoog zand werd met schepen in de Oude Haven aangevoerd. Natuurlijk gebeurde dat zandvervoer door de plaatselijke transporteur Lensveld die onmiskenbaar een greep in het Amerikaanse legerdepot heeft gedaan.

Gelukkig behoefde de aanpassing van het grondwerk voor de nieuwe wijk niet meer handmatig te worden uitgevoerd. Voor het eerst werd in Vlaardingen een dragline gebruikt. In 1954 maakte men een begin met de bouw van de gloednieuwe wijk, die huisvesting zou moeten geven aan 20.000 personen. Een grote wijk dus, die een eigen station, halteplaats, waard is. In het late najaar van 2000 is de oude fietsenstalling vervanging door overkapte kluizen en klemmen.  Op 1 April 2004 is het NS loket gesloten en vervangen door automaten en in september 2005 is het complete parkeerplein/bushaltes vernieuwd en kwam er nieuwbouw voor het versleten Snackhok.
Schiedam Nieuwland
Vlaardingen oost
Vlaardingen centrum
Vlaardingen west
Elektrische fietsen

Lees ook: Lever's Zeep maatschappij.


Lees ook: Vlaggetjesdag en de smaak van haring

Topbloemen.nl-Door Kassa als beste getest én 7 dagen vers garantie!
Maassluis
Geschiedenis van de Hoekse lijn, Maassluis
De visserij en haar toeleverende bedrijven hebben Maassluis tot grote bloei gebracht. Na het totstandkoming van de Nieuwe Waterweg in 1872 kreeg het Loodswezen een vaste plaats in de Haven en vestigde zich ook een bedrijf dat later uitgroeide tot L.Smit & Co's Internationale Sleepdienst, waardoor de naam Maassluis wereldwijd bekend werd. Het doortrekken van de spoorweg tot Hoek van Holland was op 1 juni 1893 gereed; de status werd toen hoofdspoorweg. Tussen 1903 en 1905 werd de spoorweg dubbelsporig en in 1935 geëlektrificeerd. In april 1944 heeft de bezetter noordelijke spoor tussen kilometer 12.9 (Maassluis) en 22.0 (Hoek van Holland) verwijderd. In april 1947 werd dat stuk spoor weer aangelegd zodat het weer een dubbelsporige lijn werd.

Het mooie in Jugendstil uitgevoerde eilandstation werd gebouwd in 1891. Het station omvatte een hal, twee wachtlokalen (1e en 2e klas), een restauratie, een dienstlokaal, een bagagedepot, toiletten en een bovenwoning waar de stationschef woonde. In 1979 is het spijtig genoeg afgebroken en vervangen door het huidige station.
Maassluis west
Geschiedenis van de Hoekse lijn, Maassluis west
Het station Maassluis-West ligt aan de Hoekselijn tussen de stations Maassluis en Hoek van Holland. Het heeft twee perrons in bajonetligging en werd op 31 mei 1970 in gebruik genomen. Op 15 november 2004 besloten de NS de loketfunctie van dit station te beëindigen. De NS had het voornemen om het stationsgebouw te verhuren, om zo de sociale controle op en rond het station te behouden. Dit bleek niet mogelijk, waardoor de sextant in mei 2007 is gesloopt.

In juni 2008 zijn er op dit station speciale overkappingen geplaatst bij de ticketautomaten. Dit naar aanleiding van klachten van treinreizigers die moeilijk een kaartje konden kopen omdat de zon op de ticketautomaten scheen waardoor de schermpjes niet leesbaar waren.
Geschiedenis van de Hoekse lijn, Poortershaven
Even voorbij Poortershaven, in de richting Hoek van Holland, was aan de spoorbaan de blokpost nr. 16 gevestigd. Hier was een spoorweghalte die werd aangeduid als 'halte Poortershaven' De halte was door de Nederlandse Spoorwegen op verzoek van Joost de Poorter ten behoeve van diens bedrijf aangelegd. De voorwaarde was hierbij gesteld dat Joost de Poorter in geval van onrendabele exploitatie de tekorten moest aanzuiveren. Bleef hij in gebreke, dan zou de halte worden opgedoekt.

De verbinding per spoor was noodzakelijk, omdat een volwaardige verbindingsweg naar Poortershaven ten enenmale ontbrak. De Schenkeldijk was niet verhard en had slechts een smal voetpad. Verder was de Poortershaven alleen nog via het voet- of fietspad langs de spoorbaan bereikbaar De plaats waar het perron van de halte is geweest, is thans nog duidelijk herkenbaar aan twee portaalmasten. Het station werd op 15 februari 1904 geopend en sloot op 7 oktober 1946.
Poortershaven
De Haak
Nieuwlandsche polder
Geschiedenis van de Hoekse lijn, De Haak
De Haak. De stopplaats lag ten zuidoosten van het dorp Hoek van Holland en werd geopend op 1 oktober 1904.  Bij de stopplaats was een wachthuisje aanwezig met het nummer 19. Daarnaast was er een exportslachthuis bij de stopplaats aanwezig. Het station, gelegen op kilometer punt 19,1 sloot op 5 juni 1925 haar deuren. Alles was nog al zeer geheim wat zich daar afspeelde.
Geschiedenis van de Hoekse lijn, Nieuwlandsche polder
Nieuwlandsche Polder is een stopplaats ten zuidoosten van Hoek van Holland. Het station werd geopend op 1 januari 1899 en sloot op 15 mei 1935. In oktober 1905 werd het perron aan de zuidzijde voorzien van een abri, nadat de spoorverdubbeling in dienst was gekomen.

Het station ligt op kilometer punt 21,4. Daar waar vroeger het slachthuis was en nu de toegang tot de Stena-Line is. Het station van Nieuwlandsche Polder werd tussen 1940 en 1944 gebruikt als stopplaats voor werkliedentreinen van de Organisation Todt, die werkten aan de Atlantikwall. Bij kilometer punt 21,9 lag eveneens een halte van deze organisatie voor hetzelfde doel.
Maeslantkering
Op 10 mei 1997 is een tijdelijke stopplaats aangelegd nabij kilometerpunt 19,7. Deze stopplaats, bestaande uit een houten perron, heeft twee stoppende treinen gehad ter gelegenheid van de opening van de Maeslantkering. De eerste trein vervoerde ongeveer 450 reizigers. De tweede trein die hier stopte, was de Koninklijke trein met aan boord Koning Beatrix.
Nieuwlandsche polder
Hoek van Holland
Hoek van Holland strand
Geschiedenis van de Hoekse lijn, Hoek van Holland
In 1893 werd station Hoek van Holland gebouwd, samen met een douaneloods, een aanlegsteiger,een depot met loods, draaischijf met kolenpark en een wagenwasplaats. In 1905 werd bij Hoek van Holland Eindpunt een aansluiting gemaakt op de WSM, Westlandsche Stoomtram Maatschappij. Later, In 1912, gevolgd door een aansluiting bij Maassluis. Hierdoor was het mogelijk om wagons met tuinbouwproducten uit het Westland naar Rotterdam en verder af te voeren. Deze aansluitingen hebben geen lang leven gekend.

Hoek van Holland is tot ver in de vorige eeuw het eindstation voor de Internationale treinen en de Engelse verlofgangerstreinen geweest. Vanaf de opening van de lijn in 1893 gaan er internationale boottreinen rijden. Dit zijn de Noord en Zuid Expres naar Duitsland. Deze hebben een aansluiting op de bootdienst naar en van Engeland. De Noord Expres rijdt via Amsterdam en Oldenzaal naar de Duitse grens. Na dat in 1899 de Westelijke Splitsing bij Rotterdam in gebruik werd genomen, ging de Noord Expres via Gouda en Utrecht rijden. Er werden aparte boottreinen naar Amsterdam ingelegd. Deze Internationaletreinen reden op de vaartijden van de Mij Zeeland die de dienst Hoek van Holland—Harwich onderhield.
Geschiedenis van de Hoekse lijn, Hoek van Holland strand
Station Hoek van Holland Strand is het eindpunt van de Hoekse Lijn. Dit spoorwegstation in Hoek van Holland werd geopend op 1 juni 1893. Anders dan de naam doet vermoeden ligt het station niet direct aan het strand. Het ligt nauwelijks een kilometer verder dan Station Hoek van Holland Haven en daarna is het nog meer dan een kilometer (ongeveer 15 minuten lopen) naar het strand. Door de aanleg van de Maasvlakte is de kustlijn namelijk verder in zee komen te liggen.


Geschiedenis     Stations     Materieel     Ongevallen     Verhalen     Beeld & Geluid
De ruimste keuze in canvassen? Kijk op canvaswinkel.nl
Free counters!
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu