Piet Heinplaats - Vlaardingen in beeld en verhaal

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Piet Heinplaats is een straat in Vlaardingen oost. Piet Hein werd geboren in 1577 in het bij Delft behorende Delfshaven als zoon van de schipper Pieter Corneliszoon Hein (-1623) en Neeltgen Claeszdochter. Van Piet Heins jeugd is weinig bekend, behalve dat hij kennelijk leerde lezen en schrijven en dat hij drie jongere broers had, Jacob, Simon en Cornelis, die allen koopman zouden worden. In 1598 raakte hij - samen met zijn vader - in Spaanse gevangenschap. Hein werd ingezet als roeier op een galei op de vloot van Ambrosio Spinola, gelegen bij Sluis. Hij kwam pas vrij in 1602 bij een uitwisseling van gevangenen.
De Donk onder de Piet Heinplaats
Zo'n 3,5 meter onder de Piet Heinplaats bevindt zich een uniek stukje Vlaardingse geschiedenis. Nadat in de eerste helft van de twintigste eeuw het laatste stukje Buitenweiden was vol gebouwd, begonnen al vrij snel daarna enkele huizenblokken in de zeehelden buurt te verzakken. Voordat er weer opnieuw gebouwd zou gaan worden, werd besloten om sonderingen uit te voeren , om de ondergrond in kaart te brengen.

Tijdens de sonderingen om de diepte van het pleitocene zand te bepalen, ontdekten geologen dat onder de wijk een oude rivierduin verborgen lag. De donk lag begraven onder klei-en veenlagen.

Over de bewoning op de donk onder de Piet Heinplaats weten we weinig. De donk is door middel van boringen onderzocht op sporen van menselijke activiteiten. Archeologen troffen in een boring naast verbrand bot, 3 kleine splinters vuursteen aan. Dit is een onmiskenbaar bewijs van menselijke activiteiten. De laag waarin de bewoningssporen werden aangetroffen konden de onderzoekers dateren op 3900 v. Chr.. Van opgravingen van donken in andere plaatsen weten we dat de donkbewoners de eerste mensen waren in deze regio die akkerbouw en veeteelt bedreven.
Geschiedenis van Vlaardingen
Ook interesant: Spoorsingel

Free counters!
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu