Kolpabad - Vlaardingen in beeld en verhaal

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

VLAARDINGEN Vlaardingeninbeeld.nl
2017
Als "Nep vlaardinger" ben ik er niet mee opgegroeid, maar voor de echte Vlaardigers is dat natuurlijk heel anders. Het Vlaardingse Kolpabad. Gebouwd in 1955, en dit jaar precies twintig jaar geleden gesloopt, ondanks een handtekeningen actie in 1994. Lees en bekijk hier de geschiedenis van het Kolpabad met onder andere een verhaal van Dirk Tempelaar, oude persberichten, foto's en video's.

Heeft u leuke verhalen of foto's uit die goede oude tijd?. Dan kunt u die hier versturen of plaatsen op

Geschiedenis     Beeld en Geluid     Verhalen


Vlaardingen in beeld en verhaal
1997
Rotterdams dagblad/ Algemeen dagblad
16 december 1994
Kolpabad overtuigd de gemeente niet

Vlaardingen- De 1140 handtekeningen voor behoud van het Kolpabad hebben burgemeester en wethouders niet doen besluiten de bouw van een nieuw zwembad af te blazen. In hun antwoord aan de actievoeders schrijven B en W dat het Kolpabad hoe dan ook gesloopt wordt. Aan dat besluit liggen, zo wordt nog eens uiteengezet, voornamelijk bedrijfs-economische motieven ten grondslag. Het Kolpabad is is verouderd en moet, wil het in bedrijf blijven, voor veel geld worden opgeknapt. Het buitenbad, dat de actievoerders zo aan het hart gaat, is te duur om te worden gehandhaafd. De Exploitatie van een modern, overdekt zwembad zou voor de gemeente goedkoper zijn.

Minder Bezoekers

Een woordvoerder van de gemeente zegt in een toelichting nog dat Vlaardingen met het Kolpa ondanks betrekkelijk lage tarieven niet kan concurreren tegen de nieuwe zwembaden in Schiedam en Maassluis. In het Vlaardingse zwembad worden steeds minder bezoekers geteld. Over het buitenbad van vijftig meter merkt de zegsman op dat ook die voorziening door de tijd is achterhaald. "Mensen die buiten willen zwemmen gaan tegenwoordig in enorme aantallen naar de surfplas bij de Westwijk. Daar kan het zwembad niet tegen op."

Vaste gebruikers

De woordvoerder laat doorschemeren dat het gemeente bestuur niet erg onder de indruk is van het aantal handtekeningen voor het behoud van het Kolpabad. Er staan welliswaar ruim duizend namen op de lijst, maar betwijfeld wordt of al deze Vlaardingers tot de vaste gebruikers van het bad mogen worden gerekend. Jaarlijks worden niet meer dan 500 abonnementen verkocht. Het ontwerp voor het nieuwe zwembad op voormalig landgoed Hoogstad, tussen de vaart en de Westlandseweg, is onlangs goedgekeurd door de welstandscommissie. Inmiddels is een hinderwetvergunning aangevraagd. De nieuwe zwembadvoorziening die ongeveer 12.5 miljoen gulden zal kosten, wordt straks beheerd door een particuliere stichting. De gemeente neemt een gelimiteerd exploitatietekort voor haar rekening.
Rotterdams dagblad/ Algemeen dagblad
4 december 1990
Zwemmen duurder, kop koffie gratis

Vlaardingen- Het begeleid zwemmen voor ouderen in het Kolpabad wordt aanzienlijk duurder. Voor een knipkaart voor negen badbezoeken betelen ouderen voortaan dertig gulden. Om het leed van de prijsverhoging wat te verzachten, krijgen zij na afloop een gratis kopje koffie in badpavaljoen Plons. Het tarief van dertig gulden voor negen bezoeken gaat ook gelden voor moeders die met hun peuters naar zwemles komen. Die betaalden tot dusverre gewoon 2,30 gulden voor een kaartje. Ouderen konden tegen geruduceerd tarief een duik nemen. Zij betaalden 1,45 gulden. Omdat beide groepen veel toezicht nodig hebben, vindt de gemeente een prijsverhoging gerechtvaardigd. Voor ouderen die onder begeleiding zwemmen is de prijsverhoging het grootst. Voor de prijs die zij straks voor een knipkaart van negen beurten gaan neertellen konden zij tot nu toe twintig keer naar het Kolpabad, en dan hielden zij nog een gulden over. Zwemmen wordt voor hun dus ruim twee keer zo duur. Als pleister op de wonde krijgt wie daar prijs opstelt gratis een kopje koffie.
Rotterdams dagblad/ Algemeen dagblad
December 1990
B & W kiezen voor nieuw zwembad

Vlaardingen- Een nieuw zwembad in Vlaardingen komt op de plaats van het huidige Kolpabad of op de plek waar nu nog het vroegere recreatiegebouw van kunstmestfabriek Windmill staat. Burgemeester en wethouders hebben de werkgroep zwembaden opdracht gegeven de voor-en nadelen op een rijtje te zetten. Renovatie van het Kolpabad lijkt van de baan. Het huidige zwembad aan de broekweg is naar mening van het gemeentebestuur verouderd en het exploitatietekort van 1,2 miljoen per jaar achten B en W niet acceptabel. Welliswaar vergt een nieuw zwembad een investering van twaalf miljoen gulden, maar het gemeentebestuur verwacht dat geld te kunnen terugverdienen. Het jaarlijkse verlies zou bij nieuwbouw kunnen worden teruggebracht tot een miljoen gulden. Het plan om een deel van het buiten terrein van het huidige Kolpabad bij sloop en vervangende nieuwbouw te bestemmen voor woningbouw is van de baan. Dat stelt de werkgroep Zwembaden voor een groot probleem. De werkgroep had er op gerekend, dat de uitgifte van die grond vier miljoen gulden zou opbrengen en dat dat bedrag in een nieuw overdekt zwembad kon worden geinvesteerd. "Zonder die vier miljoen komt dat zwembad er misschien helemaal niet", zegt Teun Goedknecht, ambtenaar sportzaken en lid van de werkgroep. Een belangrijk voordeel van een nieuwzwembad zou de energiebesparing zijn. Zowel het instructiebad, het sportbad als het recreatiebassin zou overdekt zijn. Het enige niet overdekte bassin zou een klein peuterbad zijn. Dat peuterbad zou, als gevolg van de beslissing van B en w af te zien van woningbouw, wel een reusachtige ligweide hebben. "B en W hebben met hun besluit echt het groen omarmd", zegt Goedknecht. De werkgroep Zwembaden wordt geacht burgemeeter en wethouders heel snel van advies te dienen. Het college wil al op 18 december, tijdens hun laatste vergadering van dit jaar, de zwembadproblematiek aan de orde stellen. Volgens hun plan zou de bouw van een nieuw zwembad in 1992 van start moeten gaan.
Rotterdams dagblad/ Algemeen dagblad
Een bijzonder tegeltje.


Lees ook: De hoekselijn. Een reis door de geschiedenis van de Hoekse lijn


Lees ook: De Stadskraan spreekt.

1949-1955


Een boerderij aan de Broekweg is kort na 1949 gesloopt voor de bouw van het Kolpabad, dat in 1955 officieel in gebruik is genomen.

Op 7 september 1954 besluit de gemeenteraad het nieuwe zwembad de naam 'Kolpabad' te geven, naar de onlangs overleden directeur van gemeentewerken.
Geschiedenis     Beeld en Geluid     Verhalen
Free counters!
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu