De Jagerij - Vlaardingen in beeld en verhaal

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

PAKHUIS met REDERIJKANTOOR en bergingszolders "De Jagerij" in 1912 gebouwd in sobere Overgangsstijl met Berlagiaanse stijlkenmerken naar ontwerp van architect A. Maarleveld Azn. Het pand werd op het perceel van het oude, zeventiende-eeuwse Jagerijpakhuis gebouwd door de Vlaardingse aannemer P. Bot in opdracht van de Vlaardingse rederij de Zeeuw en van Raalt. In 1939 kwam het pakhuis met de belendende panden 72 en 73-74 in bezit van B. Spruij Meubelfabrieken en Houthandel N.V. Het pand is prominent gesitueerd aan de Westhavenkade met uitzicht op de Oude Haven van Vlaardingen.

In de loop der jaren heeft de gevel een aantal wijzigingen ondergaan: de originele paneeldeur van de hoofdingang is vervangen door een glazen deur met kunststof kozijn; de kruiskozijnen en de dubbele laaddeuren op de verdiepingen zijn vervangen door glazen vensters. Omschrijving Het pakhuis heeft een vierkante plattegrond en is boven een natuurstenen, rustica borstwering opgetrokken in gele baksteen, gemetseld in kruisverband. Het pand heeft een souterrain, vier bouwlagen en een laadzolder onder een afgeknot schilddak gedekt met zwarte, verbeterde Hollandse pannen. Het pand heeft een traditionele constructie van dragende muren en houten verdiepingsvloeren met standvinken en binten. Voor- en achtergevel beschikken over een Vlaamse gevel met ijzeren hijsbalk. De voorgevel heeft een symmetrisch, vier vensterassen breed, geveldeel en geheel links het licht risalerende, één vensteras tellende en hoger opgetrokken bouwvolume van de hoofdingang. De hoeken van de voorgevel worden gemarkeerd door hardstenen hoekstenen. De borstwering is afgezet met een glad, hardstenen fries bewerkt met een ornament (cirkel met kruis), dat zich als motief herhaalt op de lateien. Het pand heeft rechthoekige (schuif)vensters met houten kozijnen, aan de bovenzijde voorzien van hardstenen lateien en aan de onderzijde voorzien van hardstenen dorpels. De vensters worden gemarkeerd door met metselwerk gevulde segmentbogen.
De achtergevel heeft rechthoekige schuifvensters met houten kozijnen en op de verdiepingen getoogde, ijzeren vensters. De inpandige hoofdentree is bereikbaar via een stoep met vier hardstenen treden en een hardstenen vloerplaat. De deur en drieledig bovenlicht met glas-in-lood heeft een hardstenen omlijsting en dito deurkalf. Het hoofdgestel heeft een reliëfsteen met de afbeelding van een haringbuis met haringvangst aan de kade. Daaronder in reliëf de inscriptie "1673 - De Jagerij - 1912". In de borstwering bevinden zich vier, tweeledige souterrainvensters voorzien van smeedijzeren traliewerk. De begane grond heeft vier vensters met drieledige bovenlichten, waarvan de middelste twee vensters zijn voorzien van glas-in-lood. Op de eerste verdieping bevinden zich vier vierkante vensters.

De twee middelste vensterassen zijn op de genoemde verdiepingen gecentreerd. De drie bovenste verdiepingen tellen drie vensterassen. Op de derde verdieping bevindt zich aan weerszijden een vierkant venster en op de vierde verdieping aan weerszijden twee smalle vensters. De zolderverdieping heeft in de middelste vensteras een Vlaamse gevel met een hardstenen, geblokte dakrand en een hardstenen medaillon waarin de firma-initialen Z.R. zijn aangebracht. Het pand heeft een eenvoudige houten daklijst gedragen door gemetselde consoles. De vensters in het risaliet zijn gelijk aan de naastgelegen vensteras. In de toren zijn twee smalle vensters geplaatst. De toren heeft een gekorniste cordonlijst en is afgezet met een borstwering met kantelen en hoge hoekpijlers. De achtergevel heeft rechts ter hoogte van het souterrain en de begane grond een uitbouw met lessenaarsdak gedekt met zwarte, verbeterde Hollandse pannen. De uitbouw heeft twee vierruits schuifvensters.

Op de begane grond bevinden zich links drie vierruits schuifvensters met aan de bovenzijde strekken en aan de onderzijde rollagen. De eerste verdieping heeft vijf getoogde, ijzeren vensters met twaalfruits roedenverdeling met aan de bovenzijde een dubbele getoogde rollaag. Op de andere verdiepingen bevinden zich aan weerszijden van de middelste hijsas een getoogd, ijzeren venster met roedenverdeling en dubbele rollaag. De middelste hijsas heeft dubbele houten laaddeuren met houten kozijnen onder een dichtgepleisterde segmentboog en ter hoogte van de zolderverdieping een Vlaamse gevel met houten laaddeur. In het dak, aan weerszijden van de Vlaamse gevel een klein eenvoudig dakvenster. In het interieur zijn onder anderen de marmeren lambriseringen van het ingangsportaal en de eikenhouten lambriseringen van het kantoor van belang. Waardering Vroeg twintigste eeuws (haring)pakhuis 'De Jagerij' gebouwd in Overgangsstijl met Berlagiaanse kenmerken, van algemeen belang uit typologisch en architectuur- en cultuurhistorisch oogpunt, als kenmerkend object uit de bloeiperiode van de haringvisserij in Vlaardingen alsook van belang wegens beeldbepalende- en ensemblewaarde met de belendende monumentale pakhuisbebouwing aan de Westhavenkade en vanwege de situering, verbonden met de ontwikkeling van de stad. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)
Free counters!
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu