Balder - Vlaardingen in beeld en verhaal

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

De kiel van de zeillogger Balder is gelegd op 15 maart 1912. Op 15 mei 1912 is het schip op de Vlaardingse werf van A.de Jong te water gelaten. De opdrachtgever tot de bouw was de Visserij Maatschappij Mercurius. Van 1912 tot 1921 was de Balder een van de honderden zeilende loggers die zich bezig hielden met de haringvisserij. In 1922 werd de Balder, door het economisch voordeel dat behaald kon worden met de ingetreden motor-logger, opgelegd. In 1929 is zij verkocht aan rederij A.van der Zwan in Scheveningen, hetgeen tevens het einde van de zeilende periode betekende. Door de nieuwe reder werd het schip verlengd, gemotoriseerd en herdoopt tot Oceaan 1. Tot 1941 is er dus met het schip actief deelgenomen aan de haringvisserij.
Tekst: Stichting Zeilloger Balder
Foto's: Aad Mostert
Zoals vele schepen in die tijd is ook deze logger in de oorlogsjaren gevorderd door de bezetter, maar in september 1945 gelukkig weer naar Nederland teruggekeerd om kort hierna weer aan de haringvangst te gaan deelnemen. Na deze periode is de Balder verkocht aan de N.V. Sleephelling Maatschappij Scheveningen en doorverkocht aan de Vereniging Beroepsonderwijs in Den Haag, herdoopt tot Zeearend en geschikt gemaakt voor de opleiding in zowel de trawler- als vleet visserij.

In 1976 is het schip voor 1 gulden verkocht aan het Nederlands Scheepvaart Museum Amsterdam. Na een zeer ingrijpende restauratie, waarbij het schip zijn oorspronkelijke lengte weer terugkreeg en zoveel mogelijk in authentieke staat is teruggebracht, heeft deze een ligplaats gekregen bij het Amsterdamse museum. In 2006 heeft het Scheepvaart Museum Amsterdam, om reden dat de Balder niet in de collectie van het museum paste, besloten het schip over te dragen aan het Visserijmuseum te Vlaardingen de stad waar de logger is gebouwd en die ook de eerste jaren van haar bestaan als thuishaven heeft gediend.

Restauratie – De Balder is ruim 35 jaar geleden, door het Nederlands Scheepvaart Museum Amsterdam, gerestaureerd. In 2001 heeft het Klassebureau voor de scheepvaart Register Holland, de Balder aan een uitgebreide technische inspectie onderworpen met als uiteindelijk oordeel dat een grootschalige reparatie op dit moment het schip van de ondergang kan redden. Indien deze restauratie met duurzame middelen wordt uitgevoerd is dit een garantie dat zij voor de toekomst behouden kan blijven.

Een, door de Stichting in overleg met diverse scheepsreparatie bedrijven, recent opgesteld rapport waarin gedetailleerd de belangrijkste en noodzakelijke werkzaamheden zijn opgetekend dient als basis voor een definitief restauratie bestek. De stichting beperkt de kosten van de restauratie in aanzienlijke mate door zelf, samen met een team van vrijwilligers, veel voorbereidend werk te verrichten. Daarmee dringt de stichting de kosten van werkzaamheden die moeten worden uitbesteed zoveel mogelijk terug. Zodra de restauratie is uitgevoerd zal deze groep vrijwilligers het schip vaarklaar maken en gaan beheren.
Tekst: Stichting Zeilloger Balder
2018
Oostende Voor Anker strikt laatste originele haringvanger. De voorbereidingen van het maritiem evenement 'Oostende Voor Anker' zijn volop aan de gang. Hubert Rubbens van de organiserende vzw licht toe. "Nu al hebben we 125 schepen kunnen vastleggen, terwijl we met ongeveer 135 deelnemers willen eindigen. Het is opvallend dat we nu al zo ver staan. Normaal gezien is onze lijst met schepen pas eind februari klaar. Ook de muzikale invulling en deelnemende organisaties aan land liggen al vast. Omdat Oostende Voor Anker van 25 tot 28 mei in een verlengd weekend valt, hoop ik toch tussen de 180.000 en 200.000 bezoekers te zien."

De laatste originele Nederlandse zeillogger 'Balder' wordt een van de paradepaardjes van het festival. Het schip werd in 1912 in de vaart gebracht met het oog op haringvangst. Nu is het onderdeel van het visserijmuseum Vlaardingen en in 1976 werd de Balder volledig gerestaureerd naar haar originele vorm. Tussendoor was het een motorlogger en schoolschip. Ander hoogtepunt moet de stalen stoomboot George Stephenson worden, een nieuw gebouwd museumschip met de uitstraling van de jaren vijftig. Bovendien is de eigenaar een grote verzamelaar van scheepsfluiten en zal hij een heus concert geven op de visserskaai. Het schip zal ook ingezet worden voor havenrondvaarten. Ook de prachtige Earl of Pembroke komt naar Oostende. Met het zeilschip ondernam kapitein Cook zijn mythische zeereis naar Australië. (TVA)
Het Laatste Nieuws
2018
Vlaardingen, januari 2018

Beste lezer,

Met uw hulp kunnen wij de meer dan 105 jaar oude haringlogger BalderVL92 behouden

Toen de Balder VL92 weer in haar oorspronkelijke thuishaven arriveerde was het toenmalige Visserijmuseum nog ongewis over de werkelijke staat van deze inmiddels 105 jaar oude haring zeillogger. Het Visserijmuseum had het scheepje namelijk aan gekocht voor een symbolisch bedrag. Al snel bleek dat er het nodige moest gebeuren om deze oude dame voor het nageslacht te behouden en dus ook de haringvisserij levend te houden in Vlaardingen wat eens de grootste haringstad van ons land was.

In goed overleg is er besloten om de Balder VL92 onder te brengen in een stichting, deze is genaamd Stichting Zeillogger Balder. Deze stichting heeft zich ten doel gesteld de BalderVL92 voor het nageslacht te behouden en daarmee tevens de haringcultuur. Er wordt tenslotte elk jaar weer de binnenkomst van de eerste nieuwe haring nagespeeld en de BalderVL92 speelt hierin een prominente rol.

Om dus de Balder voor het nageslacht te behouden was het dringend noodzakelijk dat zij grondig gerenoveerd werd. Dit is met donaties van een aantal grote sponsoren gelukt en zij ligt momenteel weer te pronken voor het huidige Museum Vlaardingen. Inmiddels is een groot aantal vrijwilligers bezig om haar weer zoveel mogelijk in de oude staat terug te brengen. Het vooronder is klaar en momenteel wordt hard gewerkt aan het ruim. Waar vroeger de haringvaatjes stonden zal nu een informatie centrum c.q. ontvangstruimte komen. In deze ruimte zal informatie worden verstrekt over de haringvangst in het verleden.

Momenteel en ook voor de toekomst is het de bedoeling dat per jaar een aantal evenementen wordt bezocht, zo was zij de afgelopen jaren te gast in Scheveningen, Middelharnis, Rotterdam en Maassluis. Dit alles om wat financiën in kas te krijgen voor de verdere afbouw maar ook voor het onderhoud.

Dit laatste is dus een probleem, maar als Stichting Zeillogger Balder willen wij het nooit meer zo ver laten komen als het voor de grote renovatie was. Enthousiaste bezoekers hebben al diverse malen gevraagd hoe en of zij de Balder VL92 op enige wijze kunnen steunen. Echter ten tijde van de enorme renovatie zijn wij daar redelijk terughoudend in geweest.

Nu het echter zo is dat binnenkort min of meer de laatste hand aan de inrichting van het ruim wordt gelegd kunnen wij als sponsorcommissie ook een donateurschap te water laten.

Vanaf heden kunt u zich aanmelden als donateur van dit meer dan 105 jaar oude scheepje voor het minimale bedrag van € 25,00 per jaar. Natuurlijk krijgt u hier iets voor terug. Na ontvangst van uw donatie ontvangt u uit de serie van ’t Oft naar ’t Oofd het
boekje “De levensloop van de haringlogger VL92 Balder”. Daarnaast ontvangt u driemaal per jaar het blad De Spil, een uitgave van de Vrienden van het Museum Vlaardingen, De Stichting Zeillogger Balder en het Museum Vlaardingen. Verder krijgt u een reductie op uw eerste vaart met deze historische zeillogger.

Wij vertrouwen erop dat het geheel u zal aanspreken en hopen u als donateur te mogen begroeten. Graag sturen wij u per e-mail een aanmeldingsformulier. U kunt dit aanvragen bij Karel Schot of Gera van der Weijden: k.p.schot@kpnplanet.nl of geravanderweijden@kpnmail.nl. U kunt zich ook aanmelden via de website van de stichting http://www.zeilloggerbalder.nl/donateur/

Mede dankzij uw donateurschap zal de Stichting Zeillogger Balder in staat zijn deze meer dan 105 jaar oude haringlogger voor het nageslacht te behouden, zodat de historie van de haringvisserij levend kan worden gehouden.

Voor de goede orde vermelden wij nog dat genoemde stichting een ANBI nummer heeft zodat eventuele giften een fiscaal voordeel voor u opleveren.

Wij vertrouwen op uw positieve reactie.

Met hartelijke groet,

Sponsorcommissie Stichting Zeillogger Balder,
Karel Schot & Gera van der Weijden.


Lees ook: Vleersteeg

Lees ook: Vlaardingse molens

Lees ook: de Ruijterstraat

Free counters!
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu