Archeologisch Erf - Vlaardingen in beeld en verhaal

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Typisch Vlaardings
Archeologie beleven kan voortaan op het Educatief Archeologisch Erf in de prachtige Broekpolder in Vlaardingen. In de zomer van 2016 bouwden vrijwilligers samen met de Universiteit Leiden er een eerste huis. Meteen een nieuw icoon voor Vlaardingen en een aansprekende herinnering aan een speciale periode uit onze geschiedenis: de Vlaardingencultuur.

In Vlaardingen zijn veel resten gevonden uit verschillende bewoningsperioden. Bekend zijn de goed geconserveerde vondsten uit de ijzertijd en Romeinse tijd, maar Vlaardingen geniet ook bekendheid als één van de vroegste middeleeuwse nederzettingen in westelijk Nederland. Dit rijke archeologische verleden herleeft op een laagdrempelige manier in de Broekpolder.

Er komt een aantal ‘gebouwen’ uit de prehistorie, Romeinse tijd, middeleeuwen en vroegmoderne tijd, in een bij de specifieke bouwperioden behorend landschap. Het Educatief Archeologisch Erf krijgt hiermee een groen en dynamische-speelse uitstraling. In het verleden werd immers met natuurlijke (‘duurzame’) bouwmaterialen gewerkt die uit de directe omgeving kwamen. Iedere tijdsperiode heeft een eigen landschapstype, dat de natuurwaarden in de Broekpolder een verdere impuls zal geven.Door: Vlaardings Archeologisch Kantoor
hang eens een canvas op maat in je interieur!
Huis uit de Vlaardingencultuur

Als eerste is een huis uit de Vlaardingencultuur gebouwd. Het  is een rietgedekte, houten constructie waarin leerlingen en andere bezoekers zich duizenden jaren terug in de tijd wanen.

Nagemaakte werktuigen die de studenten gebruikten voor de bouw van het Vlaardingencultuur huis. Het huis is volledig gebouwd met nagemaakte prehistorische gereedschappen, zoals die tijdens de opgravingen in de jaren 1950-60 zijn aangetroffen. De gebruikssporen op deze gereedschappen worden in het laboratorium vergeleken met die op de opgegraven werktuigen. Zo wordt het mogelijk om te bepalen welk gereedschap voor welke activiteit werd gebruikt.

Dit onderzoek gebeurt onder leiding van prof. dr. Annelou van Gijn van de vakgroep experimentele archeologie van de Universiteit Leiden, een internationaal bekende specialist op gebied van de gebruikssporenanalyse. De komende jaren wordt de samenwerking tussen de Universiteit Leiden en het Educatief Archeologisch Erf voortgezet.

Vlaardingencultuur

Eind jaren 1950 zijn in de Vlaardingse Westwijk resten uit de nieuwe steentijd (ca. 3.000 voor Chr.) gevonden, die zo uniek waren dat deze de naam van de eerste vindplaats kregen: Vlaardingencultuur. In Museum Vlaardingen en het Archeologisch en Bouwhistorisch depot worden vondsten van deze en andere opgravingen getoond.

Door: Vlaardings Archeologisch Kantoor
Foto's: Aad Mostert
Educatie

Het Educatief Archeologisch Erf is primair bedoeld voor het onderwijs. In samenspraak met het basis- en voortgezet onderwijsveld worden educatieve programma’s ontwikkeld en aangeboden. Er wordt samengewerkt met het Museum Vlaardingen (‘Erfgoedlab’), het Vlaardings Archeologisch Kantoor (VLAK) en de archeologische werkgroep Helinium (AWN).


Door: Vlaardings Archeologisch Kantoor
Natuurlijk zijn ook andere belangstellenden welkom. Vooralsnog wordt hiertoe op zondagen de gelegenheid geboden. De openingstijden van het erf vindt u op de website van de Federatie Broekpolder of u kunt via e-mail contact opnemen. Via de facebookpagina blijft u ook steeds up to date.

De Federatie Broekpolder is een burgerinitiatief dat in samenwerking met de gemeente Vlaardingen het verwaarloosde gebied heeft omgevormd tot een hoogwaardig natuur- en recreatiegebied. Er zijn plannen ontwikkeld die voor een deel al zijn gerealiseerd, bijvoorbeeld het kinderspeelgebied Het Klauterwoud en het natuurkerngebied De Ruigte. Met het realiseren van het Educatief Archeologisch Erf/Het Vlaardingencultuurhuis is de volgende stap gezet.
Door: Vlaardings Archeologisch Kantoor
Een rieten dak wordt gemaakt van eenjarig riet. Meerjarig riet is hiervoor niet geschikt. Riet wordt al eeuwenlang als dakbedekking gebruikt vooral bij steile daken van 45 graden of meer. Vroeger was het naast stro en heideplaggen de goedkoopste dakbedekking, tegenwoordig wordt het vooral toegepast bij huizen in het hogere marktsegment. Na zo'n twintig tot dertig jaar is vervanging van versleten natuurrieten dakbedekking noodzakelijk.
3 nummers Historisch Nieuwsblad

Lees ook: De hoekselijn. Een reis door de geschiedenis van de Hoekse lijn


Lees ook: Lever's Zeep maatschappij.


Lees ook: De Vlaardingercultuur

Free counters!
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu